PROGRAM

Podzielona Europa wielu prędkości. Jakie miejsce przypadnie polskiej branży TSL w dezintegrującej się Europie?

prof. Robert Gwiazdowski ekspert Centrum im. Adama Smitha

Różnice między poziomem rozwoju gospodarek poszczególnych krajów Unii Europejskiej zamiast się zacierać, powiększają się, i to nie tylko pomiędzy krajami Starej i Nowej Unii lub Strefy Euro i pozostałych krajów. Partykularne interesy poszczególnych państw zwyciężają nad interesem gospodarki europejskiej jako całości. Konkurowanie firm zachodnich z naszymi na zasadach rynkowych okazało się nieskuteczne dla tych pierwszych, więc zaczynają działać metodami administracyjnymi. Ma to duże poparcie wyborców, co pokazał Brexit, czy wybory we Francji. Jak te różnice prędkości wpłyną na europejską logistykę i transport?

10:00-10:40 Dzień: 1


CETA - porozumienie o wolnym handlu między UE i Kanadą - nowe horyzonty dla transportu i logistyki

Rafał Zajączkowski doradca podatkowy, starszy menedżer w Deloitte

CETA otworzy szereg możliwości dla przedsiębiorców, ale także dla osób fizycznych po obu stronach Atlantyku. Prawdopodobnie nastąpi znaczny wzrost wolumenu przewozów towarów w obu kierunkach. Przedsiębiorcy kanadyjscy będą bez barier inwestować w Europie, a europejscy w Kanadzie. Czy wszyscy mogą na tym zyskać?

10:40-11:10 Dzień: 1


Jedwabny Szlak – reaktywacja. Sytuacja chińskiej gospodarki ma decydujący wpływ na potoki towarów na Jedwabnym Szlaku.

dr Ewa Cieślik Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Hubert Igliński
dr Hubert Igliński adiunkt w Katedrze Logistyki Międzynarodowej, na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Nowy Jedwabny Szlak to inicjatywa mająca szansę zmienić współczesny gospodarczy porządek międzynarodowy. Od ponad dwóch lat projekt ten postrzegany jest jako kluczowe, uniwersalne narzędzie chińskiej polityki zagranicznej. Niemal wszystkie działania Chin w relacjach międzynarodowych powiązane są obecnie z tą koncepcją, mającą służyć chińskiej ekspansji ekonomicznej i geoekonomicznej, ale również świadomemu kształtowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Dla polskich przewoźników to szansa na nowe kierunki działań.

11:10-11:40 Dzień: 1


CASE STUDY – Turecki pomost na Wschód. Jak firma Ekol przygotowuje się do obsługi NJS ?

Artur Pohl
Artur Pohl Country Manager, Ekol Polska

Południowa odnoga Nowego Jedwabnego Szlaku ma prowadzić przez Turcję i Iran, omijając Rosję, która ciągle stwarza problemy dla obcych przewoźników. Turcja może więc stać się decydującym ogniwem łańcucha przewozowego – swoistą bramą, pomostem między Europą i Azją na Nowym Jedwabnym Szlaku. Do wypełnienia tej roli szykują się tureccy operatorzy logistyczni, a wśród nich niezwykle dynamicznie rozwijający się Ekol, który niespełna rok temu rozpoczął działalność operacyjną w Polsce.

12:10-12:40 Dzień: 1


Savoir vivre w negocjacjach handlowych w różnych strefach kulturowych

Witold Jurasz
Witold Jurasz Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych

Savoir-vivre w negocjacjach handlowych w różnych strefach kulturowych, czyli o tym jak się zachować, gdy nie wiadomo co wypada, a co nie? Jak wybrnąć z niezręcznej sytuacji? Jak skrócić dystans, a równocześnie nie powiedzieć niczego niestosownego? I wreszcie – jak zrobić to wszystko, co powyżej i mimo to sprawiać nadal naturalne wrażenie?

12:40-13:10 Dzień: 1


Kultura budowania relacji – o znaczeniu etykiety w budowaniu udanych relacji biznesowych.

Dagmara Łuczka
Dagmara Łuczka Projektownia Wizerunku

Działania biznesowe to w dużej mierze budowanie relacji i nawiązywanie kontaktów, które stanowią fundament wielu udanych przedsięwzięć biznesowych. Nasze zachowanie, umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, zrozumienie i poszanowanie różnic kulturowych, a także świadomość naszej własnej kultury narodowej, stanowią niezaprzeczalnie bardzo istotny element budowania więzi i relacji interpersonalnych, tak istotnych w świecie biznesu.

13:10-13:40 Dzień: 1


Quo Vadis Supply Chains? Przyszłość łańcuchów dostaw.

Tomasz Sączek wiceprezes Streamlog, właściciel firmy Teslog

Klient operatora logistycznego chce wszystkiego, o każdej porze i wszędzie. Operator może zaoferować mu np. system koni rozstawnych, działania omnikanałowe, cyfryzację, superpersonalizację produktów czy podejście „Go Local”. Menedżerowie zarządzający łańcuchami dostaw stoją przed nowymi wyzwaniami. Co się dzieje w głowach menedżerów? Jakie trendy spośród tych, które w najbliższych kilku latach poważnie wpłyną na łańcuchy dostaw, muszą wziąć pod uwagę? Jakie wydarzenia wpłyną na zmiany w łańcuchach dostaw, jeszcze bardziej podkreślając ich złożoność? Jak można ograniczać ryzyko negatywnego wpływu nieprzewidzianych wydarzeń i wykorzystać pozytywny wpływ trendów na kształtowanie łańcucha dostaw w niedalekiej przyszłości?

14:30-15:00 Dzień: 1


Fuzje i przejęcia w branży logistycznej: krytyczny element strategii rozwoju

Marek Dymarski Partner w Graphene Partners, firmie specjalizującej w doradztwie logistycznym
Adam Chazanow
Adam Chazanow Partner w Graphene Partners, firmie specjalizującej w doradztwie logistycznym

Jak z sukcesem zaplanować rozwój firmy z sektora TSL poprzez fuzje i przejęcia – albo sprzedać firmę, aby osiągnąć maksymalny zysk? W latach 2015-2016, nasilająca się konsolidacja globalnego rynku logistycznego wygenerowała przejęcia na łączną kwotę 300 mld USD transakcji. Jednak rynek nadal jest rozdrobniony, dużo potencjalnych korzyści finansowych płynących z większej skali działalności pozostaje do zrealizowana.

15:00-15:30 Dzień: 1


Potrójne Prawo Pareto w osiąganiu sukcesu w branży TSL – 4 mechanizmy wpływające pozytywnie na zysk.

Krzysztof Sarnecki współzałożyciel Leading Partner i członek zarządu Quest Change Managers

Czy wiesz, co to jest „potrójne Prawo Pareto”? Prawdopodobnie nie. W Europie to nieznana inżynieria. Zmiany zachodzące na rynku są tak drastyczne, że każdy, kto chce konkurować MUSI zmienić nie tylko sposób myślenia, ale także poznać bardzo inne mechanizmy i narzędzia zarządzania rzeczywistością biznesową. Dla przykładu, aby odnajdować się w ekonomii chaosu, trzeba z jednej strony zawęzić obszary skupienia, a z drugiej poszerzyć obszary obserwacji i dywersyfikować alokację zasobów. I o co tu chodzi? Gdybyś dowiedział się, że istnieje taki 1 proc. działań, który determinuje aż 50 proc. efektów, to czy warto zdobyć tę wiedzę?

15:30-16:00 Dzień: 1


Ochrona przed dumpingiem socjalnym czy ochrona swoich rynków transportowych?

Prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, kierownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Czy legislacja unijna pójdzie w kierunku wolnego rynku, czy też protekcjonizmu pod płaszczykiem praw socjalnych? Nie ustały kontrowersje wokół francuskich przepisów ustawy Macrona oraz dekretu 418-2016 rozszerzającego stosowanie przepisów o delegowaniu pracowników do sektora transportu międzynarodowego, a lista wyzwań z którymi mierzy się transport międzynarodowy od 2017 r. zdaje się nie mieć końca.

10:00-10:20 Dzień: 2


Zmiany w zakresie prawa pracy i praw socjalnych w transporcie już pod koniec maja. Jaki los szykuje przewoźnikom z naszej części Europy Komisja Europejska?

Danuta Jazłowiecka
Danuta Jazłowiecka Eurodeputowana Parlamentu Europejskiego, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Elżbieta Łukacijewska
Elżbieta Łukacijewska Eurodeputowana Parlamentu Europejskiego, Komisja Transportu i Turystyki

Prezentacja stanu prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, wynikających z niej potencjalnych zagrożeń i zmian, a także ocena jej wpływu na zasady dotyczące transportu drogowego (tranzyt, kabotaż, transport międzynarodowy). Prezentacja otoczenia politycznego i trendów w dyskusji na temat przyszłości rynku wewnętrznego, polityki społecznej w UE oraz sektora transportu.

 

 

 

 

W najbliższym czasie Komisja Europejska zamierza przedstawić pakiet drogowy, który szczegółowo ureguluje m.in. kwestie wynagrodzenia, wypoczynku kierowców i operacji kabotażowych w transporcie międzynarodowym. Dla wielu polskich firm transportowych świadczących usługi w całej Unii Europejskiej oraz dla ich pracowników może stanowić on o ich przyszłości. Według najnowszych zapowiedzi jego zapisy mają prowadzić do zmniejszenia biurokracji, wprowadzić jednolite reguły wykonywania przewozów w całej UE oraz zwiększyć elastyczność czasu pracy kierowcy. Jak z perspektywy Parlamentu Europejskiego wyglądać mają zapowiadane zmiany? Co mogą one oznaczać dla sektora, w którym jesteśmy niekwestionowanym liderem w UE ?

10:20-11:00 Dzień: 2


Czy i tym razem jakoś to będzie, czyli największe zagrożenia, przed którymi stoi polski transport.

Maciej Wroński
Maciej Wroński przewodniczący Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

Jaki wpływ na polski sektor międzynarodowego transportu drogowego będzie miała rewizja Dyrektywy o pracownikach delegowanych? Proponowane przez kraje Europy Zachodniej zmiany nie nakładają na naszych przewoźników już tylko obowiązku wypłacania pracownikom delegowanym do Europy Zachodniej jedynie płacy minimalnej, ale zarobków wynikających z umów zbiorowych tam obowiązujących, czyli znacznie wyższych, niż krajowe. Jakich zmian najbardziej boją się przewoźnicy prowadzący działalność transportową w krajach, w których już obowiązuje płaca minimalna?

11:00-11:30 Dzień: 2


Populizm, nacjonalizm, protekcjonizm. Perspektywy polityczne i gospodarcze na najbliższe lata i ich wpływ na branżę transportowo-logistyczną.

Jeremi Mordasewicz ekspert Konfederacji Lewiatan

Nasilający się populizm i nacjonalizm prowadzą do protekcjonizmu i silniejszej ingerencji rządów w gospodarkę. W rezultacie ograniczeniu ulegają podstawowe wolności stanowiące fundamenty jednolitego rynku europejskiego – swoboda przepływu: towarów, kapitału, ludzi i usług. Jakich przemian możemy się spodziewać w światowej, w tym europejskiej, gospodarce w najbliższych latach? Jaki wpływ będą one miały na branżę transportowo-logistyczną?

12:00-12:30 Dzień: 2


Pieniądze a odpowiedzialność w biznesie – rzecz o pomaganiu mądrym i głupim.

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek
Ks. Jacek „Wiosna” Stryczek prezes Stowarzyszenia „Wiosna”, kapelan ludzi biznesu

„W rezultacie głupiej pomocy, coraz więcej jest potrzebujących. W rezultacie mądrej pomocy, obdarowywany dochodzi do tego, że sam zaczyna sobie radzić w życiu. Długo do tego dochodziłem. Mój inżynierski umysł domagał się efektów pracy w pomaganiu. Zamiast dawać, trzeba raczej uczyć ludzi zaradności życiowej. Tak traktujemy akcję „Szlachetna Paczka” – jako motywację, inspirację czy otwieranie potrzebujących na świat. Ale zaraz potem chcemy, żeby umieli walczyć o siebie”.

 

12:40-13:10 Dzień: 2


Leadership a ciągłość realizowania strategii w organizacjach o dynamicznie zmieniających się zespołach - Sekrety zarządzania rozproszonymi zasobami i tzw. Pospolitym Ruszeniem

Kazuyoshi Tsuyukusa
Kazuyoshi Tsuyukusa CEO Commelina Int.

Czego może nauczyć nas tradycyjna Japonia i Toyota? Organizacje, gdzie zespoły bardzo dynamicznie się zmieniają, włączając kadrę menedżerską, mają bardzo trudne zadanie aby utrzymać spójną strategię, bez wpadania w chaos. Niestety większość tego rodzaju firm wpada w błędne koło zmian. Czy jest jakiś sposób by wyjść z tego chaosu? Dopiero w momencie gdy począwszy od Prezesa do przysłowiowej sprzątaczki, wszyscy członkowie firmy są świadomi własnej życiowej misji i w jaki sposób ta misja spełnia się w tej organizacji, utrzymanie ciągłości realizowania strategii stanie się możliwe i łatwe.  Bez takiej świadomości, żaden biznesplan oraz narzędzia nie zadziałają, gdyż realizacja strategii zamieni się w walkę z chaosem, gdzie chaos bezwzględnie wygra. Po prostu, jest punktem widzenia samego Prezesa.

13:10-13:40 Dzień: 2


Globalna gospodarka na progu IV rewolucji przemysłowej- wyzwania stojące przed branżą TSL

Witold Orłowski
prof. Witold Orłowski Profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska

Żyjemy w czasach niesłychanych zmian – technologicznych, a w ślad za nimi ekonomicznych i politycznych.  Jak zmiany technologiczne wpływają na nasze życie, naszą pracę, branżę TSL?  Warto zastanowić się nad światem, w którym samochody będą jeździć bez kierowców, a nasze lodówki – same zamawiać potrzebne produkty.  To nie jest futurystyczna wizja, to nastąpi zapewne w ciągu 10-20 lat. A my będziemy się musieli do tego dostosować.

13:40-14:25 Dzień: 2