Transport Manager Meeting

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

12 GRUDNIA 2017 R., GDAŃSK

{source}
<script language="javascript" type="text/javascript">
    // You can place JavaScript like this

var grafika= '/mailing/gdansk2017/';

//Usunać niepotrzebne poniżej

    var hashObj = {

arena:'arena.jpg',

april24:'april24.jpg',

astrata:'astrata.jpg',

bestdriver:'bestdriver.jpg',

bankserwis:'bankserwis.jpg',

bunkalliance:'bunkalliance.jpg',

bpp:'bpp.jpg',

bitlogistics:'bitlogistics.jpg',

guretruck:'guretruck.jpg',

bp:'bp.jpg',

bs:'bs.jpg',

cargonexx:'cargonexx.jpg',

carrefour:'carrefour.jpg',

citronex:'citronex.jpg',

cds:'cds.jpg',

coface:'coface.jpg',

cogitus:'cogitus.jpg',

czernis: 'czernis.jpg',

cooperatio:'cooperatio.jpg',

crowe:'crowe.jpg',

deloitte:'deloitte.jpg',

dgz:'dgz.jpg',

dct:'dct.jpg',

dj:'dj.jpg',

dkv:'dkv.jpg',

dspm:'dspm.jpg',

easytrip:'easytrip.jpg',

easylogistic:'easylogistic.jpg',

euromaster:'euromaster.jpg',

eurotoll:'eurotoll.jpg',

exxonmobil:'exxonmobil.jpg',

febus:'febus.jpg',

frasik:'frasik.jpg',

gide:'gide.jpg',

gitd:'gid.jpg',

graphene:'graphene.jpg',

grzimek:'grzimek.jpg',

gspd:'gspd.jpg',

guretruck:'guretruck.jpg',

growup:'growup.jpg',

hsf:'hsf.jpg',

inelo:'inelo.jpg',

interlan:'interlan.jpg',

iuridica:'iuridica.jpg',

infracht:'infracht.jpg',

jamroz:'jamroz.jpg',

jip:'jip.jpg',

judek:'judek.jpg',

iveco:'iveco.jpg',

infracht:'infracht.jpg',

jzp:'jzp.jpg',

kpspm:'kpspm.jpg',

krzych:'krzych.jpg',

lspms:'lspms.jpg',

lodz:'lodz.jpg',

marcosbis:'marcosbis.jpg',

mddp:'mddp.jpg',

mobil:'mobil.jpg',

millennium:'millennium.jpg',

m1:'m1.jpg',

m2:'m2.jpg',

m3:'m3.jpg',

m4:'m4.jpg',

m5:'m5.jpg',

naosi:'naosi.jpg',

ocrk:'ocrk.jpg',

osptn:'osptn.jpg',

ozpd:'ozpd.jpg',

pocztapolska:'pocztapolska.jpg',

part_waw:'part_waw.jpg',

pema:'pema.jpg',

pfnur:'pfnur.jpg',

put:'put.jpg',

pspd:'pspd.jpg',

pspisd:'pspisd.jpg',

parament:'parament.jpg',

psml:'psml.jpg',

s:'s.jpg',

skat:'skat.jpg',

spdds:'spdds.jpg',

quest:'quest.jpg',

tachodiagram:'tachodiagram.jpg',

tankpool24:'tankpool24.jpg',

teslog:'teslog.jpg',

tgc:'tgc.jpg',

tip:'tip.jpg',

tiptrailers:'tiptrailers.jpg',

tp:'tp.jpg',

tlp:'tlp.jpg',

translawyers:'translawyers.jpg',

transpoland:'transpoland.jpg',

transora:'transora.jpg',

transeu:'transeu.jpg',

trimble:'trimble.jpg',

transics:'transics.jpg',

shell:'shell.jpg',

skatpolisa:'skatpolisa.jpg',

soloplan:'soloplan.jpg',

szczecin:'szczecin.jpg',

timocom:'timocom.jpg',

taylor:'taylor.jpg',

unifaun:'unifaun.jpg',

transeu:'transeu.jpg',

redtortuga:'redtortuga.jpg',

wtransnet:'wtransnet.jpg',

dolny:'dolny.jpg',

lspmis:'lspmis.jpg',

pisil:'pisil.jpg',

put:'put.jpg',

raczkowski:'raczkowski.jpg',

szczecin:'szczecin.jpg',

lemon:'lemon.jpg',

mddp:'mddp.jpg',

paruch:'paruch.jpg',

pspisd:'pspisd.jpg',

spdds:'spdds.jpg',

sfip:'sfip.jpg',

wegaa:'wegaa.jpg',

viaon:'viaon.jpg',

zspd:'zspd.jpg'

            }

//console.log("test");

    
</script>

{/source}

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

PATRONAT REGIONALNY

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

BP EUROPA SE

 

 

ASTRATA

 

 

BANK SERWIS

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EUROMASTER

 

 

GBOX

 

 

GROW UP

 

INELO

 

INTERLAN

 

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

OCRK

 

POCZTA POLSKA

 

TIMOCOM

 

 

TRANSICS

 

TRIMBLE

 

VIAON

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

APRIL 24

 

 

KANCELARIA BALDUIN PFNÜR & PARTNER

 

CDS KANCELARIA BROKERSKA

 

COFACE

 

KANCELARIA „AMF FRASIK”

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

 

 

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

WEGA A

 

PATRONI

 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

 

"NA OSI"

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO

 

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

POLSKA UNIA TRANSPORTU

 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH